Vrijwaring Fietsers

Wij vragen elke deelnemer om het vrijwaringsdocument te ondertekenen. Hiermee verklaart iedere deelnemer kennis genomen te hebben van het inschrijvings- en wedstrijdreglement en tevens dat deelname aan de Stofwisseltour op eigen risico is. De documenten kan je hieronder downloaden (na actualiseringsslag eind 2021)

Met het inschrijven van het team bevestigt de team captain dat hij/zij de vrijwarings-formulieren van de individuele teamleden zal verzamelen voorafgaande aan de start van de Stofwisseltour. De formulieren hoeven dus niet bij de Stofwisseltour organisatie ingeleverd te worden.
 

Overzicht