Metapact

Metapact is het community building en –empowerment platform voor de patiënten, artsen, onderzoekers en andere stakeholders in het veld van metabole ziekten. Metapact zoekt daarin zo veel als gewenst de gezamenlijkheid met het de metabole onderzoekscentra verenigd in het UMD (United for Metabolic Diseases).  Metapact is de katalysator voor verbinding en vooruitgang en is daarmee de Haarlemmerolie van de metabole community

Metapact heeft de volgende pijlers:
  1. Verbinden en Versterken: deelnemende organisaties helpen en versterken elkaar onderling, door goede onderlinge (interne) communicatie en facilitering
  2. Bewustwording: vergroten van het bewustzijn van de impact van metabole ziekten in de samenleving vanuit een gezamenlijk (patiënten) perspectief  en narratief
  3. Actie: een aantal jaarlijkse evenementen op het gebied van verbinding, kennisdeling en fondsenwerving, waaronder de Stofwisseltour. 
Er zijn ruim 1.300 verschillende soorten metabole ziekten en veel ouders en grootouders hebben voor hun eigen kind een stichting opgezet om in de kosten voor behandelingen, hulpmiddelen en aanpassingen van het huis te kunnen voorzien. Ook zijn er patientenverenigingen die de belangen van een specifieke metabole ziekte of ziektegroep behartigt. 
In Nederland zijn er ruim 30 van zulke ouder- en patientenorganisaties actief. De afgelopen twee jaar heeft een groot deel van deze organisaties de krachten met elkaar gebundeld en vormen nu éen Metapact. Dit zijn:
VKS - Vereniging volwassenen en kinderen met stofwisselingsziekten
Metakids
Galactosomie vereniging
Beat Batten
Axel Foundation
Energy4All
Join4Energy
Ride4Kids
PKU vereniging
Energy4Finn
Stichting IJzersterk
Cure for Hunter
Tyrosinemie Foundation
Stichting voor Bo
Yasho Foundation

En alle teams en die meedoen aan de Stofwisseltour:
Team Emma

  Team Emma is al vanaf het eerste uur betrokken bij de Stofwisseltour. Bert...

Team ASL

Wij zijn team ASL (voorheen team Bram) ASL staat voor Arginine Sucinaat Lyase Deficiëntie. Cas...

Team Metabole Specialisten

In 2014 fietste het team van Metabole Specialisten mee met de Stofwisseltour. En...

Team Iris

Iris (1999) is sinds 2013 ambassadeur van Stichting Stofwisselkracht. Iris wil kinderrechter...

Team Bart en Tijn

Eind 2017 kwam uit diverse onderzoeken de diagnose dat de broertjes Bart (9) en Tijn...

Team Signaling for a Cure (CST/BIOKE)

Cell Signaling Technology, Inc. (BIOKÉ) will cycle again this year to raise...

Team VKS

De patiëntenvereniging Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS)...

Donaties

Jouw donatie is welkom op Rabobankrekening 1076.95.022 t.n.v. Stichting Stofwisselkracht

IBAN : NL41RABO0107695022
BIC : RABONL2U
KvK : 55500013
ANBI : 84 814